Vi tilpasser vores løsninger til digVi tilpasser vores løsninger til dig

Det de andre kalder outplacement

Rekruttering hele vejen rundt!

Læs mere om Newplacement

Læs mere om Rightplacement360™

Start med at rekruttere folk,
der har forstand på at rekruttere!

REKRUTTERING MED SUCCESS

Vi tilpasser vores løsninger til digVi tilpasser vores løsninger til dig

Læs mere om Newplacement her!

Læs mere om Rightplacement360™ her!

Start med at rekruttere folk,
der har forstand på at rekruttere!

REKRUTTERING MED SUCCESS

Rekruttering er vores håndværk!

Vi ser det som et håndværk som kræver både disciplin og snarrådighed for at finde de rette kandidater.

Vi har en struktureret tilgang til at besætte stillinger med vores Rightplacement360TM model.

Rightplacement360TM er garanti for at alle aspekter i processen fra virksomhedens behov til ansættelsen af kandidaten bliver håndteret.

Sådan gør vi

Fokus på teamet og kulturen

En del af vores Rightplacement360™ tilgang er fokuseret på at søge det optimale match mellem kandidaten og det team og den leder som kandidaten potentielt skal samarbejde med.

Vi sammenholder således personprofiler fra kandidaten – nærmeste leder og teamet for dermed at vurdere potentielle udfordringer og muligheder i de kommende samarbejdsrelationer.

En kandidat der matcher

Læs meget mere om vores Rightplacement360™ proces her.

I får bl.a.

1. Tilfredse medarbejdere, som statistisk set bliver længere tid i jobbet.

2. High Performance teams, som kan skabe resultater.

3. Økonomiske og tidsmæssige besparelse, da I sjældnere skal afskedige og ansætte.

Vi gør det anderledes

1. Vi laver en personprofil på kandidaten.

2. Vi laver også en temaprofil på det team kandidaten potentielt skal indgå i – også på nærmeste leder.

3. Vi sammenholder også kandidatens profil med tema profilen for at belyse potentielle styrker og udfordringer i samarbejdsrelationerne.