Case

Sønderhå-Hørsted Sparekasse -sparekassedirektør

Rekruttering sparekassedirektør
Rekruttering sparekassedirektør - personale

Del denne case

Casebeskrivelse

Sønderhå-Hørsted Sparekasse rakte ud til os, fordi de manglede en ny sparekassedirektør, som ikke kun havde en stærk faglig profil, men som også besad evnen til at være en god og empatisk leder. I sparekassen vægtes medarbejdernes trivsel og udvikling højt, og det var derfor vigtigt at finde en direktør, som kunne formå at opretholde medarbejdernes motivation. Derfor ville kerneopgaven i stillingen i høj grad centrere sig omkring personaleledelse og udvikling af virksomhedskulturen

Udfordring

Som sparekassedirektør skal man igennem en fit & proper-vurdering hos Finanstilsynet, som først kan foregå, efter vedkommende er blevet ansat. For at blive godkendt til en fit & proper, skal man leve op til nogle krav, som blandt andet indebærer, at man har de rette faglige kompetencer og erfaringer, samt at man har et godt omdømme. Der lå altså en ekstra udfordring i, at direktøren efter ansættelse skulle igennem yderligere vurderinger. Det gjorde, at vi skulle være ekstra grundige og skarpe på vores search samt udvælgelsen af kandidater. Fordi der i stillingen var fokus på personaleledelse, var det vigtigt at finde en med erfaring på området, som medarbejderne kunne sparre med. Det var samtidig vigtigt for os at få en klar fornemmelse af arbejdsmiljøet i sparekassen samt medarbejdernes forventninger til deres nye leder. Derfor afholdt vi indledende samtaler med sparekassens medarbejdere, hvor vi fik indblik i, hvilke kvaliteter de ønskede i en kommende direktør. Medarbejderne gav udtryk for, at de ønskede en direktør, som både evnede at være en god leder, men også en de kunne snakke med, og som formåede at være tilgængelig og nærværende. Derudover skulle det også være en, der var villig til at engagere sig i lokalsamfundet, og som ikke var bleg for at stille sig op foran større forsamlinger, når det var nødvendigt. Samtidig skulle vedkommende have relevant erfaring inden for økonomi, finans eller lign. fra eksempelvis bank- eller finansbranchen. Vi skulle altså finde en kandidat, der både besad en stærk faglig ballast, men som samtidig var menneskeorienteret.

Løsning

På baggrund af medarbejderinterviews og samtaler med bestyrelsen fik vi udarbejdet et effektivt stillingsopslag, som i sig selv resulterede i mange ansøgere. Vi lavede naturligvis også search, som vi plejer, men fordi sparekassen er et lokal kendt og veldrevet pengeinstitut, resulterede stillingsopslaget i sig selv i et fornuftigt felt af kvalificerede kandidater. Vi afholdt de første samtaler, hvor vi undervejs havde flere gode samtaler med sparekassens bestyrelse, som involverede sig konstruktivt i processen. Til de afsluttende samtaler fik de udvalgte kandidater mulighed for at møde den samlede bestyrelse. Generelt bar samtalerne præg af gode dialoger, hvor der blev spurgt nysgerrigt ind begge veje. Derudover skulle kandidaterne komme med deres bud på en løsning til en case, de var blevet præsenteret for. I sidste ende var det bestyrelsen, der stod for den endelige ansættelse.

Stillingen endte med at gå til Viggo Jensen. Han kom fra Mors og var derfor lokal kendt, hvilket blev anset som en fordel, da sparekassen lægger stor vægt på at engagere sig i lokalsamfundet. Han var yderst faglig dygtig og erfaren inden for især kreditområdet og havde senest siddet som kreditchef i en leasingvirksomhed. Derudover havde han flere års erfaring fra flere bankvirksomheder og havde taget en ledelsesuddannelse, som han gerne ville tage yderligere i brug. Det menneskelige aspekt af stillingen tiltalte ham derfor meget, og han var samtidig stærkt motiveret til at tage det sidste skridt op og blive direktør. Vi rådførte os løbende hos Finanstilsynet, som vi havde en god dialog med. Derfor blev han som forventet også godkendt til den endelige fit & poper-vurdering uden problemer.

Sønderhå-Hørsted Asgaard Recruitment

Sønderhå-Hørsted Sparekasse

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et moderne pengeinstitut, hvis kundekreds primært er i Thy og på Mors. Sparekassen har et solidt fundament, hvor de vægter den gode relation til lokalsamfundet samt et tæt forhold til deres kunder særdeles højt. Troværdighed, ærlighed og gensidig tillid udgør grundstenene i den gode kunderelation, hvor hver kunde er tilknyttet en fast personlig rådgiver. På den måde sikrer de deres kunder den rette og kyndige vejledning med en rådgiver, der er sat godt og grundigt ind i lige netop deres økonomi.

Størrelse

10-49 ansatte

Branche

Fagområde

Finansiel rådgivning

Geografi

Nordjylland
"Vi kontaktede Asgaard, da vi skulle finde en ny sparekassedirektør. Fra de første møder syntes vi fra bestyrelsens side, at Asgaard var hurtige til at forstå vores profil og DNA, ligesom de hurtigt satte sig ind i vægtningen mellem faglighed og personlighed i den kommende direktør. Derudover havde vi en rigtig god proces, så vi har været meget glade for samarbejdet."
Flemming Nielsen
Bestyrelsesformand
Steffen Pretzmann (wood)

Kontaktperson

Steffen Pretzmann
Co-Owner
Telefonnr.: 22479146
Mail: sp@asgaardrecruitment.dk