Kontakt os med det samme og hør
mere om, hvad vi kan tilbyde jer

Det de andre kalder outplacement

Få bedre kandidater!

Læs mere om Newplacement

Vi ved, hvordan vi finder den rette kandidat -
men vi ved også, hvordan du kommer videre som kandidat!

NEWPLACEMENT -
DET DE ANDRE KALDER OUTPLACEMENT

Vi tilpasser vores løsninger til dig

Få bedre kandidater!

Læs mere om Newplacement her!

Vi ved, hvordan vi finder den rette kandidat -
men vi ved også, hvordan du kommer videre som kandidat!

NEWPLACEMENT - DET DE
ANDRE KALDER OUTPLACEMENT

Organisationer skal tilpasse sig!

Organisationer skal være agile og tilpasningsparate og som en del af denne proces, kan opsigelser forekomme.
D
et betyder, at der er medarbejdere, der må forlade arbejdspladsen på virksomhedens initiativ. Asgaard Recruitment assisterer og rådgiver den afskedigede i sin søgen efter et nyt job.

Sådan tilbyder vi newplacementforløb

Vores konsulenter har mange års erfaring med ansættelsesinterview, kandidatudvælgelse og coaching. Vi har et indgående kendskab til jobmarkedet og et bredt netværk blandt virksomheder. Denne indsigt trækker vi  naturligvis på, når vi rådgiver afskedigede ledere og medarbejdere.

Vi tilbyder forløb som i sit udgangspunkt strækker sig fra tre til fem møder.

Vores Newplacement tilbydes udelukkende som individuelle forløb med afsæt i en veldokumenteret og gennemprøvet metode. Vores konsulent fører fokuspersonen gennem et struktureret forløb ved en række møder, hvor det enkelte møde typisk har en varighed af halvanden til to timer.

Newplacement hos os indebærer altid, at fokus-personen tidligst muligt i forløbet besvarer en personprofilanalyse.

Tager din virksomhed ansvar når en medarbejder afskediges?

Når en ansat afskediges, er det naturligvis alvorligt for medarbejderen, men det vil i en eller anden udstrækning også påvirke de tilbageblivende ledere og medarbejdere.

Newplacement minimerer risikoen for intern uro

Af både menneskelige og forretningsmæssige årsager anbefaler vi, at en afskediget medarbejder tilbydes et Newplacement forløb. Den opsagte medarbejder får derved nogle gunstige muligheder for effektivt at komme videre i sin erhvervskarriere. Samtidig vil forløbet kunne bidrage til at skabe ro i organisationen og hurtigt genskabe fremadrettet fokus.

Kom ud af en afskedigelse med din virksomheds image intakt

Marketingværdien er desuden indlysende: en medarbejder, der er hjulpet godt på vej mod nye mål, kan blive en positiv ambassadør for virksomheden frem for en medarbejder, som opfatter, at vedkommende er blevet afskediget på “gråt papir”.

Herudover vil det stærke signal om, at virksomheden gør brug af Newplacement kommunikere ansvarlighed, som sandsynligvis vil være medvirkende til, at virksomheden fremtidigt vil få lettere ved at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Trin 1:  Analyse

Dine tidligere erfaringer med jobsøgning afdækkes, hvorefter vi i fællesskab tilrettelægger det fremtidige program. Den første del af dette program indeholder bl.a.:

 • Karrieregennemgang
 • Præstationsanalyse
 • Faglige kvalifikationer
 • Værdier
 • Karriereankre
Videre

Trin 2: Mål- og midler

Målet med dette trin er, at der fortages en bredere analyse af dine muligheder og jobperspektiver med henblik på at brede søgefeltet ud. Der fokuseres på muligheder frem for begrænsninger. Indholdet er bl.a.:

 • Jobvinduet
 • Jobmål
 • Profil
 • Et sælgende CV
 • Udarbejdelse af en god LinkedIn-profil
 • Jobvurdering
Realiseringsfasen

Trin 3: Realiseringsfasen

Opgaver og øvelser i denne del af processen belyser alle de muligheder, der er for at finde et nyt job. Indeholder bl.a.:

 • Annoncerede stillinger
 • Optimalt brug af LinkedIn mv.
 • Netværk
 • Uopfordrede stillinger
 • Internetsøgning
 • Jobsamtalen, med videotræning
 • Kom godt i gang