fbpx

Mangler du medarbejdere?

Vi hjælper dig med at finde den rigtige

Hvorfor anvende en ekstern rekrutteringspartner?

Brug din tid på det du er god til - og spar penge

For mange er det at skulle rekruttere nye medarbejdere en tung og ressourcekrævende opgave – en opgave som ofte ikke afspejler deres spidskompetencer og som endvidere tvinger fokus væk fra andre, også vigtige, opgaver.

Undgå fejlansættelser

Det kan være svært at holde overblik over den komplekse rekrutteringsproces, samtidig med at du også skal håndtere dine normale arbejdsopgaver. Derfor ender processen desværre ofte i et uheldigt mix af opbrugt tålmodighed og en forkert mavefornemmelse.

Lad os gøre dét, vi er bedst til

En succesfuld rekrutteringsproces kræver et grundigt forarbejde samt dygtige og kompetente medarbejdere. Vi har speciale i mennesker og ser rekruttering som vores håndværk. Med andre ord: gør det du er bedst til – det gør vi!

Få adgang til de rigtige kandidater

I sikrer jer et stærkt kandidatfelt at ansætte ud fra. De bedste kandidater er ikke nødvendigvis dem, som er jobsøgende. Vores tilgang aktiverer også de ikke aktivt jobsøgende kandidater, hvilket sikrer dig et bredt udvalg af kompetente kandidater at vælge ud fra.

Samarbejde med Asgaard Recruitment

En personlig partner gennem hele processen

Vores kerneværdier er personlighed, troværdighed og nærvær. Hos os får i tilkoblet én fast konsulent, som vil varetage og følge jer igennem hele rekrutteringsprocessen.

Rekruttering af høj kvalitet

Hos os bliver du ikke bare et nummer i rækken. Vores tilgang er at tage få opgaver ind ad gangen og løse dem hurtigt og med højeste kvalitet.

Overblik over rekrutteringsprocessen

Vigtigt for os er, at du som virksomhed hele tiden er underrettet omkring hvor vi står i processen. Dette indebærer en løbende dialog, ligesom vi tilbyder en ugentlig statusrapport.

En fleksibel rekrutteringsløsning

Du kan vælge at lade os understøtte dig i din allerede etablerede rekrutteringsproces eller outsource hele processen til os. Sammen med dig sammensætter vi den proces, som matcher din virksomheds behov bedst muligt.

Et skræddersyet forløb tilpasset dine behov

Rekrutteringsprocessen

Hos Asgaard Recruitment gør vi brug af vores gennemprøvede og succesfulde rekrutteringskoncept,
Rightplacement 360
TM, som sikrer den succesfulde rekruttering.
Vi skræddersyr processen efter dine behov – med andre ord, stå på hvor du vil!

I tæt samarbejde med virksomheden foretager vi en grundig stillings- og virksomhedsanalyse. Vi bruger tid i det miljø, som kandidaten skal indgå i, med det formål at danne os et indtryk af virksomhedens kultur, den nærmeste leder og de potentielt kommende kollegaer. Dermed lægges det bedst mulige fundament for en succesfuld rekruttering.

På baggrund af den indledende behovsafdækning udarbejder vi en effektiv og inspirerende jobannonce, som distribueres via etablerede og branchespecifikke platforme.

Vi søger også efter kandidater, der ikke er aktivt jobsøgende. Via alle relevante brancher afsøger vi systematisk markedet for potentielle kandidater, og sikrer dermed et større, stærkere og mere alsidigt kandidatfelt.

Vores helhedstilgang hvor vi udarbejder personprofiler på kandidat, nærmeste leder og kommende team, med det formål at belyse muligheder og udfordringer i et kommende samarbejde.

Vi kortlægger kandidaternes potentiale ud fra CV, ansøgning og personprofil, og vurderer herudfra den videre proces. Vi varetager både den indledende screening, samt det antal samtaler som er nødvendigt for at sikre den rette kandidat til stillingen.

 I samarbejde med virksomheden konstruerer vi en eller flere opgaver, som kandidaten inden for en tidsramme skal forberede og præsentere.

Vi præsenterer kandidaterne i samråd med virksomheden.

Den succesfulde rekrutteringsproces slutter ikke, når kontrakten er underskrevet. Tiden der kommer efter, er afgørende for, om jeres nye medarbejder opnår sit fulde potentiale i stillingen. Vi foretager jævnlige opfølgninger med både dig og din nye medarbejder, for at sikre en varig succes for begge parter.

Langerak 17
9220 Aalborg
+45 22 47 91 46

Denne side benytter sig af cookies, så din oplevelse kan blive endnu bedre!